reGuLAMin FeStIwALu

Festiwal nie jest konkursem.
Występ na deskach teatru i oklaski publiczności są nagrodą dla zespołów teatralnych. Na zakończenie dnia festiwalu wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe statuetki i dyplomy za uczestnictwo.

  1. Uczestnicy festiwalu przesyłają zgłoszenia na karcie zgłoszenia  na adres organizatora.
  2. Kwalifikacja zespołów odbywać się będzie na podstawie nagrań (na kasetach video lub płytach CD) poszczególnych przedstawień przesłanych organizatorowi .
  3. Czas trwania przedstawienia nie powinien przekraczać 40 minut.
  4. Zakwalifikowane zespoły przyjeżdżają na koszt własny, zgłaszają się we wskazanym punkcie informacyjnym.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia kolejności prezentacji przedstawień.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego dysponowania materiałami z przebiegu spotkań, nie zwraca przesłanych materiałów.
  7. Organizator zapewnia profesjonalną obsługę sceny.
  8. Dla uczestników festiwalu proponujemy udział w warsztatach organizowanych z udziałem profesjonalistów.
  9. Dla członków zespołów przewidziany jest obiad.
  10. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu Festiwalu przekazane zostaną zakwalifikowanym zespołom.

ORGANIZATOR

Szkola Podstawowa nr 13 w Olsztynie - Zespół Teatralny „Promyczek”.

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES

Szkoła Podstawowa nr 13
10-295 Olsztyn
ul. Puszkina 11
tel. 89 526 74 62
lub zespol@teatrzyk.dart.net.pl

Bliższe informacje uzyskać można u Pani Aliny Piotrowskiej - świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie lub na stronie internetowej http://teatrzyk.dart.net.pl/

Data modyfikacji strony: 2009-03-05
Ta strona była odwiedzana 1004 razy.
© 2005 - 2019 Teatrzyk Promyczek