ProJEKt fesTiwalu tEatróW dziECięCyCh w OLSztYNIE

Organizatorzy Festiwalu Teatrów Dziecięcych w Olsztynie

 

mają zaszczyt zaprosić zespoły teatralne do wzięcia udziału
w

 Festiwalu

Cele

 • Prezentacja dorobku artystycznego teatru dziecięcego oraz stworzenie możliwości wymiany myśli i doświadczeń jego animatorów i czestników.
 • Tworzenie warunków do rozwoju różnych form teatru jako ważnej dziedziny oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych.
 • Wyzwalanie i upowszechnianie inicjatyw, twórczych poszukiwań w dziedzinie repertuaru, walorów wychowawczych i artystycznych teatru dziecęcego, ujawnianie inwencji twórczej.
 • Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży kulturą teatralną.
 • Gromadzenie doświadczeń w zakresie wychowania przez sztukę.
 • Integracja środowiska teatrów dziecięcych oraz wzbogacenie życia kulturalnego województwa warmińsko - mazurskiego.

UCZESTNICY

Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów i nauczycieli Szkół Podstawowych, a także do animatorów pozaszkolnych zespołów teatralnych.
W przeglądzie uczestniczą teatry prezentujące następujące formy teatralne: teatr dramatyczny, kabaretowy i taneczny.

KRYTERIA KWALIFIKACJI TEARU DO PRZEGLĄDU

 • Funkcja wychowawcza przedstawienia
  • Wartości etyczne i intelektualne zawarte w przesłaniu przedstawienia.
  • Zespołowość jako ważna metoda pracy teatru szkolnego.
 • Walory artystyczne przedstawienia
  • Kultura literacka (tekst, opracowanie dramaturgiczne)
  • Kultura słowa (dykcja, wyrazistość wypowiedzi)
  • Dobór i sposób uzycia znaków teatralnych (słowo, gest, ruch, dźwięk, plastyka, przestrzeń sceniczna, światło) odpowiadających możliwościom wykonawców.
Data modyfikacji strony: 2009-03-05
Ta strona była odwiedzana 1142 razy.
© 2005 - 2019 Teatrzyk Promyczek