KaRtA ZGłoszEnia

Karta zgłoszenia Teatru

do V Festiwalu Teatrów Dziecięcych w Olsztynie


Dane dotyczące teatru


Nazwa zespołu - ............................................................................................

Rodzaj teatru - ...............................................................................................

Dokładny adres i telefon - ...............................................................................

.......................................................................................................................

Liczba członków zespołu - ..............................................................................

Wiek wykonawców - .....................................................................................

Nazwiska opiekunów - ..................................................................................

......................................................................................................................

Dane dotyczące przedstawienia

Tytuł przedstawienia - ...................................................................................

Reżyseria - ...................................................................................................

Scenografia - ................................................................................................

Oprawa muzyczna - .....................................................................................

Charakteryzacja -.........................................................................................

Kostiumy - ..................................................................................................

Czas trwania przedstawienia - ......................................................................

 


.................................                                          ................................
          data                                                                       podpis           

Data modyfikacji strony: 2009-01-04
Ta strona była odwiedzana 795 razy.
© 2005 - 2019 Teatrzyk Promyczek